Nr: 62 din: 07 08 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotararea nr 62 din 07.08.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investita "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Camin Cultural in sat Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau"