Nr: 56 din: 22 06 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 160 mp apartinand domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau