Nr: 55 din: 18 04 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita Asociatiei "Sfantul Voievod Stefan cel Mare Harja" a unui teren in suprafata de 12.51.ha pasune in punctul Pacuri II apartinand domeniului privat al comunei Oituz