Nr: 42 din: 24 05 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea taxelor speciale pentru anul 2018 aferente serviciului "Apa canal Oituz", a cantitatii de apa uzata deversata in reteaua de canalizare si a contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare.