Nr: 41 din: 24 05 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind infiintarea Compoartimentului " Servicii de gospodarire comunala" si modificarea organigramei si a statului de functii si de personal ale aparatului de spacialitate al primarului comunei Oituz judetul Bacau