Nr: 42 din: 17 04 2014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea caietului de sarcini, formularului cadru al contractului de inchiriere si fisei de calcul a chiriei unui teren situat in incinta Targului Saptamanal Oituz, apartinand domeniului publical comunei Oituz