Nr: 41 din: 17 04 2014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea caietului de sarcini, documentatiei de atribuire si fisei de calcul a redeventei pentru concesionarea unui teren in suprafata de 2000 mp teren arabil, situat in extravilanul satului Marginea, punctul "Stibor", comuna Oituz, judetul Bacau, parte din domeniul privat al comunei