Nr: 39 din: 20 04 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea scoaterii din functiune a unui mijloc fix din inventarul domeniului privat al comunei Oituz, in vederea casarii si valorificarii