Nr: 130 din: 21 12 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Oituz, judetul Bacau" faza DALI