Nr: 129 din: 21 12 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind reactualizarea si aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oituz, judetul Bacau, precum si a inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau