Nr: 101 din: 15 12 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe din inventarul domeniului privat al Comunei Oituz in vederea casarii