Nr: 70 din: 01 02 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea, de îndata, a Consiliului Local al comunei Oituz, în ședință extraordinară, în data de 03.02.2022