Nr 11285 din 25.05.2023

 

Anexa nr. 1

la normele metodologice

 

      Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Oituz, Județul Bacău

Astăzi, 25.05.2023, Primăria Comunei Oituz, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului,  următorului act normativ: proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Oituz și stabilirea modalității de gestiune a acestuia.

Paragraf descriptiv:

În acord cu dispozițiile art. 1 din OUG. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările  ulterioare, consiliile locale au obligația de a înființa în funcție de necesități, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Astfel, activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân este un serviciu public organizat, coordonat, reglementat, condus și monitorizat de autoritatea administrației publice locale, înființarea acestuia fiind obligatorie conform prevederilor legale mai sus menționate.

Prin proiectul de hotărâre inițiat de dl Primar, s-a propus ca și modalitate de gestiune, gestiunea delegată, conform studiului de fundamentare anexat proiectului, alegerea modalității de gestiune fiind atributul exclusiv al autorităților publice locale.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

 • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
 • raportul de specialitate
 • textul complet al proiectului de act normative
 • Nota de fundamentare

 

Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariaoituz.ro, secțiunea Transparență Decizională.
 • la sediul instituţiei în Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 06.06.2023, astfel:

 • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro ;
 • prin poştă, pe adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău;
 • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău , între orele 08:00-16:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri asupra proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Oituz și stabilirea modalității de gestiune a acestuia”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, ori la inițiativa autorității sau instituției publice competente, până la data de  06.06.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/337010 e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro, persoană de contact: Juja Violeta.


Fișiere Atașate


mai 26, 2023
mai 26, 2023

Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite.