Publicație de vânzare nr 537 din 11.01.2023 a lichidatorului SCP INSOLBIS SPRL