Publicație de vânzare nr 536 din 11.01.2023 a lichidatorului SCP INSOLBIS SPRL