Publicație de vânzare nr 17799 din 30.08.2023 – SCPEJ PRISECARIU CEZAR SORIN ȘI GHERASIM NICU