Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Oituz, județul Bacău

Referat de aprobare privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Oituz, județul Bacău

Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Oituz, județul Bacău

Anunt dezbatere publica

Minuta dezbaterii publice