Anuntul dezbaterii publice privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor a căror proprietari își au domiciliul, reședința ori sediul pe raza comunei Oituz, județul Bacău

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor a căror proprietari își au domiciliul, reședința ori sediul pe raza comunei Oituz, județul Bacău

Raport privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor a căror proprietari își au domiciliul, reședința ori sediul pe raza comunei Oituz, județul Bacău

Referat de aprobare privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor a căror proprietari își au domiciliul, reședința ori sediul pe raza comunei Oituz, județul Bacău