Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20.07.2023