Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 31.07.2023