Proces verbal al sedinței ordinare din data de 23.11.2022