Proces verbal al ședinței ordinare din data de 28.07.2022