Proces verbal al ședinței ordinare din data de 19.01.2023