Proces verbal al ședinței ordinare din data de 18.05.2023