Proces verbal al ședinței ordinare din data de 18.01.2024