Proces verbal al ședinței extraordinare din data de 31.10.2022