Proces verbal al ședinței extraordinare din data de 19.12.2022