Proces verbal al ședinței extraordinare din data de 19.06.2023