Proces verbal al ședinței extraordinare din data de 15.05.2023