Proces verbal al ședinței extraordinare din data de 13.05.2022