Proces verbal al ședinței extraordinare din data de 02.02.2023