Proces verbal al ședinței extraordinare din 29.08.2022