Proces verbal al ședinței extraordinare din 14.12.2022