În atenția proprietarilor de terenuri situate în zona cuprinsă în deschiderile dintre stâlpi L.E.A. 400 KV Gutinaș-Brașov, amplasati pe raza U.A.T. Oituz