Nr: 95 din: 26 11 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal ale UAT Comuna Oituz, județul Bacău