Nr: 89 din: 20 07 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Rețea scurgere ape pluviale pe strada Alunilor și strada Eroilor din localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău