Nr: 87 din: 07 10 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea închirierii terenului situat în extravilanul Comunei Oituz cu suprafața de 7473 m.p. și a construcțiilor amplasate pe acesta, care aparțin domeniului privat al Comunei Oituz, județul Bacău