Nr: 81 din: 22 06 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în satele Călcâi, Marginea, Hârja și Poiana Sărată din comuna Oituz, județul Bacău”