Nr: 80 din: 17 09 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz, județul Bacău