Nr: 73 din: 22 06 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/ 06.05.2015