Nr: 73 din: 20 08 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone/an asumată de delegatar) la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957 din 06.05.2015 și a Actului Adițional nr 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015 (DIMINUAREA TARIFULUI de la 2654,82 lei/tonă fără T.V.A. la 1414,47 lei/tonă)