Nr: 72 din: 26 08 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Rețea scurgere ape pluviale pe DS 2766 din localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău”