Nr: 7 din: 02 02 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 108,25 m.p., aparținând domeniului public al comunei Oituz, în favoarea DelGaz Grid S.A.