Nr: 67 din: 23 07 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea schimbării categoriei de folosință a imobilului identificat cu nr 64004, înscris în Cartea Funciară numarul 64004 a localității Oituz