Nr: 67 din: 18 05 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionarea terenului în suprafață de 1000 mp situat în intravilanul satului Oituz, comuna Oituz, județul Bacău, apartinând domeniului privat al Comunei Oituz, județul Bacău și identificat cu numărul cadastral 60954