Nr: 63 din: 22 07 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind primirea UAT Berești - Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB și mnodificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia