Nr: 6 din: 21 01 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici ale obiectivului de investiție ț”Extindere rețele de alimentare cu apă în satele Oituz și Marginea, mărire capacitate sursă apa, comuna Oituz, județul Bacău