Nr: 58 din: 22 07 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea întocmnirii documentației tehnice faza DALI necesară nealizării unei investiții de modernizare a rețelei de iluminat public stradal în Comuna Oituz, județul Bacău