Nr: 55 din: 22 07 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al Scolii Gimnaziale Oituz nr. 1 Oituz, pentru trim II al anului 2021