Nr: 51 din: 30 06 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cu suprafața de 2417 m.p., având numărul cadastral 65137